Thuế nhập khẩu bộ phận giảm tốc bánh răng

Tiêu đề:Thuế nhập khẩu bộ phận giảm tốc bánh răng với công suất là 250kw, 330HP
Hỏi:Cho em hỏi HS code va mức thuế nhập khẩu áp dụng cho việc nhập bộ phận giảm tốc bánh răng ( gear reducer) là bô phận dùng để liên kết hãm tốc độ từ động cơ truyền qua giảm tốc để đến moto. Xin cảm ơn chân thành
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu.
– Do dữ liệu bạn cung cấp chưa đủ cơ sở để cơ quan Hải quan có thể phân loại áp mã số hàng hóa, đề nghị căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế 2014 (ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013) của Bộ tài chính và thực tế hàng hóa nhập khẩu để phân loại cho phù hợp. Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc đi giám định tại cơ quan giám định. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả giám định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó. Tuy nhiên, trường hợp mặt hàng “Bộ phận giảm tốc bánh răng … “, Bạn có thể tham khảo tại chương 84, nhóm 8483: Trục truyền động  (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên; gối đỡ trục dùng ổ lăn và cụm bánh răng; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi moment xoắn; bánh đà và ròng rọc, kể cả khối puli; ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng). Thịt hun khói Kon Tum
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *