Thuế nhập khẩu

Tiêu đề:Thuế nhập khẩu
Hỏi:Công ty chúng tôi có nhập khẩu máy móc chế biến thức ăn gia súc, được miễn thuế nhập khẩu do dự án tại địa bàn khó khăn, xin hỏi sau đó vì điều kiện sản xuất khó khăn, chúng tôi có cho một doanh nghiệp khác thuê lại toàn bộ nhà máy. Như vậy công ty có phải kê khai lại để nộp thuế nhập khẩu không, trường hợp này công ty có được miễn thuế nhập khẩu nửa không
Trả lời:Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ: “Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng… nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế… thì phải khai tờ khai mới… Chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới…”
Việc khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa được quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Đề nghị doanh nghiệp đối chiếu thực tế sử dụng hàng hoá nhập khẩu miễn thuế và các quy định nêu trên để thực hiện.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *