Thuế GTGT trang, thiết bị y tế

Tiêu đề:Thuế GTGT trang, thiết bị y tế
Hỏi:Kính chào Quý Anh Chị Cục Hải Quan HCM.
Hiện tại chúng tôi có nhập khẩu mặt hàng “Dụng cụ chuyên dùng để phẫu thuật trĩ dùng 1 lần theo phương pháp Longo”. Chúng tôi đã xin giấy phép NK của BYT và giấy PL TTBYT. Theo tìm hiểu tại CV 743/BTC-TCHQ, TT 26/2015/TT-BTC, CV 8159/BTC-TCT…thì mặt hàng chúng tôi nhập khẩu là các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, thuộc quy định tại khoản 8 điều 1 TT 26/2015/TT-BTC nên chúng tôi đã áp thuế GTGT là 5%. Tuy nhiên, khi làm thủ tục, cán bộ đăng ký tờ khai yêu cầu phải có giấy xác nhận của BYT đây là trang thiết bị y tế thì được áp thuế GTGT là 5%. Nếu không có phải áp thuế GTGT là 10%.
Vậy chúng tôi muốn hỏi giấy phép nhập khẩu của chúng tôi có thể thay thế giấy xác nhận của BYT hay không? Và mặt hàng trên được áp thuế GTGT là 5% hay 10%. Chân thành cảm ơn quý Anh, Chị.
Trả lời:Trả lời:
Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1 công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế:
Các mặt hàng hàng thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế có tên cụ thể nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, khoản 5 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, các mặt hàng thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo Giấy phép của Bộ Y tế  ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BTC ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế (đã được thay thế theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015) áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.
Công ty căn cứ hướng dẫn trên và thực tế hàng hóa nhập khẩu để khai báo thuế suất thuế GTGT theo đúng quy định.
Cục HQ.TPHCM trả lời cho Công ty được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *