Thuế GTGT Hàng nhập khẩu

Tiêu đề:Thuế GTGT Hàng nhập khẩu
Hỏi:Cty mình đang chuẩn bị nhập mua máy móc thiết bị từ nước ngoài về sử dụng sản xuất, mình thắc mắc là cty mình đã hoạt động từ 11/2011 thì có được gia hạn nộp thuế vat hàng nhập khẩu hay không? Xin cảm ơn! Trân trọng!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định cụ thể tại Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ tài chính Trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng được hưởng ân hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định nêu trên.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *