Thuế GTGT hàng nhập khẩu: hàng nông sản bắp hạt chưa qua chế biến

Tiêu đề:Thuế GTGT hàng nhập khẩu: hàng nông sản bắp hạt (ngô) chưa qua chế biến dùng đề rang nổ
Hỏi:kính gởi phòng thuế xuất nhập khẩu Cục hải quan TPHCM mặt hàng bắp hạt(ngô) chưa qua chế biến dùng để rang nổ MST 10059010 .khi nhập khẩu về thuế GTGT la bao nhiêu %.Rất mong nhận được phản hồi của quy cơ quan.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Việc xác định sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt như sau: “Trường hợp là các sản phẩm chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, bao gồm các sản phẩm: mới được làm sạch, phơi, sấy khô, tách hạt, tách cọng, cắt, xay (trừ sản phẩm đã xay thuộc Chương 9, 10, 11, 12 của danh mục Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này), băm, bóc vỏ, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, vỡ mảnh, đánh bóng hạt, hồ hạt; đóng hộp kín khí hoặc được bảo quản thông thường như bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfurơ, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, bảo quản bằng muối (ướp muối, ngâm nước muối), bảo quản ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác hoặc hình thức bảo quản thông thường khác, thực hiện theo mức thuế suất (*, 5) ghi cụ thể tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này, trừ các trường hợp được nêu tại điểm b khoản này”.
Theo đó mặt hàng ngô chưa qua chế biến dùng để rang nổ có  MST 10059010 của Doanh nghiệp là mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp được biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *