Thuế đối với xe ô tô cũ nhập khẩu

Tiêu đề:Thuế đối với xe ô tô cũ nhập khẩu
Hỏi:Kính chào Cục Hải Quan TP.HCM Cty chúng tôi dự định sẽ nhập khẩu ô tô cũ để bán lại trong nội địa, vậy xin hỏi Quý Cục như sau: +/ Xe ô tô cũ nhập khẩu sẽ chịu các loại thuế nào và mức thuế là bao nhiêu? Kính đề nghị Quý Cục trả lời và nêu rõ căn cứ văn bản pháp luật nào để công ty có thể tham khảo và thực hiện đúng quy định pháp luật. Chân thành cám ơn.
Trả lời:Trường hợp xe ô tô cũ của doanh nghiệp được phép nhập khẩu vào Việt Nam thì chính sách thuế áp dụng như sau:
– Thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.
– Thuế suất thuế Tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế Luật số 106/2016/Qh13 ngày 06/4/2016.
– Thuế suất thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *