Thuế đối với hàng nội địa dưa vào Khu Chế Xuất để gia công

Tiêu đề:Hỏi về thuế đối với hàng nội địa dưa vào Khu Chế Xuất để gia công
Hỏi:Công ty chúng tôi ở khu chế xuất Tân Thuận nhận gia công mặt hàng nhiệt luyện cho công ty nội địa bên ngoài Xin cho công ty chúng tôi hỏi: Công ty nội địa làm tờ khai nhập NGC có phải đóng thuế gì không? Xin Cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ quy định tại điểm 3.đ, Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp nội địa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công, thủ tục hải quanthực hiện theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài, chính sách thuế được áp dụng tương ứng. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công được miễn thuế nếu thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *