Thủ tục Xuất Sả cây & Lá Chuối đông lạnh

Tiêu đề:Thủ tục Xuất Sả cây & Lá Chuối đông lạnh
Hỏi:Em Bên DN sẽ xuất khẩu mặt hàng Sả Cây Đông lạnh + Lá chuối đông lạnh sang thị trường Nhật Bản Bên em sử dụng mã HS code , nhờ quý cơ quan tư vấn giúp mã này có phù hợp không ? Sả cây đông lạnh : 12119099 Lá chuối đông lạnh : 06049090 Về thủ tục xuất khẩu thì DN sẽ đăng kí kiểm dịch thực vật tại Cục Bảo vệ thực vật Vietnam – Và Sẽ được cấp giấy Phyto . Nhờ Quý Hải quan hướng dẫn giúp thủ tục xuất tại Vietnam còn yêu cầu gì ko ? Em cám ơn
Trả lời:Ngày 18/4/2018, Phòng Giám sát quản lý – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc: Thủ tục xuất khẩu mặt hàng Sả cây đông lạnh và Lá chuối đông lạnh sang thị trường Nhật Bản. Liên quan đến vấn đề này, Phòng Giám sát quản lý có ý kiến như sau:
1. Về kiểm tra chuyên ngành (kiểm dịch thực vật): Doanh nghiệp tham khảo các quy định sau đây để thực hiện:
– Căn cứ Điều 1 Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ Nông và Phát triển nông thôn ngày 05/9/2014 quy định danh mục vật thể phải kiểm dịch thực vật;
– Căn cứ Phụ lục 3 – bảng mã số HS đối với danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017.
2. Về mã số HS: Căn cứ Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, hướng dẫn phân loại như sau:
– Sả cây đông lạnh có mã số phù hợp 1211.90.99 “- – Loại khác”
– Lá chuối đông lạnh có mã số phù hợp 0604.90.90 “- – Loại khác”
3. Về thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/T-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp thực hiện khai báo và nộp hồ sơ hải quan tại Chi cục Hải quan nơi Doanh nghiệp truyền dữ liệu đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa (trong trường hợp hệ thống phân luồng tờ khai luồng vàng hoặc luồng đỏ).
Phòng Giám sát quản lý trả lời để Doanh nghiệp được biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *