Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Tiêu đề:Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ
Hỏi:Kính gửi : Ban tư vấn Cục Hải Quan TP Hồ Chí Minh Công ty của chúng tôi là Công ty 100% vốn nước ngoài, có đăng ký quyền xuất nhập khẩu một số mặt hàng, Vidu như : Thun các loại may lưng quần , công ty của chúng tôi đang nhập khẩu về bán lại cho công ty tư nhân vốn 100 % Việt Nam, công ty chúng tôi muốn làm loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, công ty chúng tôi Xuất khẩu tại chỗ, công ty mua làm nhập khẩu tại chổ, xin cho hỏi làm như vậy có được không, Xin chần thành cám ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 v/v hướng dẫn Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.
Cục Hải quan TP.HCM đề nghị Quý Công ty nghiên cứu văn bản trên và thực hiện hoặc liên hệ Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư – Cục Hải quan TP.HCM để được giải đáp.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để Quý công ty được biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *