Thủ tục Xuất Nhập Khẩu Tại Chỗ với HĐ 4 bên

Tiêu đề:Thủ tục Xuất Nhập Khẩu Tại Chỗ với HĐ 4 bên
Hỏi:Xin chào Chi Cục, Em có câu hỏi về thủ tục làm tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ nhờ chị cục giải đáp giúp em:
– Bên em là một Công ty sản xuất phụ liệu cho ngành may mặc (bên A), có ký hợp đồng bán hàng cho một công ty tại Hong Kong (Bên B) (Bên em nhận tiền thanh toán từ Công ty HK, và bên em xuất hóa đơn cho Công Ty Hong Kong)
– Công ty Hong Kong (Bên B) bán lại cho công ty tại UK (Bên C),
– Công ty UK (bên C) chỉ định giao hàng cho một công ty khác tại Việt Nam để gia công (Bên D).
Sau khi sản xuất xong bên A giao hàng thẳng cho bên D, vậy khi làm tờ khai xuất khẩu tại chỗ bên em phải điền vào phần người nhập Khẩu là Công ty bên Hong Kong hay bên UK.
Em mong nhận được trả lời sớm từ chi cục, Trân trọng cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Trường hợp quý công ty đề cập được thực hiện quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *