Thủ tục Xuất nhập khẩu – Loại hình Gia Công

Tiêu đề:Thủ tục Xuất nhập khẩu – Loại hình Gia Công
Hỏi:Kính gửi: Hải quan Tp.HCM
Chúng tôi là Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa.
MST: 0303292182
Trụ sở chính và nhà máy đặt tại: 71/4a Hiệp Thành 13, p.Hiệp Thành, q.12, TpHCM.
Mặt hàng chính: đồ nội thất và đồ chơi trẻ em bằng gỗ.
Từ năm 2008 trở về trước, công ty chúng tôi có thực hiện các thủ tục XNK hàng hóa theo loại hình Sản xuất xuất khẩu và Gia công tại Chi Cục Hải quan Quản lý Hàng Gia Công – Tp.HCM.
Sau đó công ty dần chuyển sang loại hình nhập kinh doanh và xuất kinh doanh cho đến nay.
Sắp tới đây, công ty chúng tôi có ký hợp đồng gia công hàng hóa với một đối tác nước ngoài. Khách hàng cung cấp một vài nguyên phụ liệu, công ty chúng tôi cung cấp một số nguyên liệu và sản xuất ra sản phẩm. Sau đó xuất khẩu cho đối tác này.
Quý Hải quan cho chúng được tôi hỏi, Công ty chúng tôi có cần phải làm lại: thủ tục “Thông báo cơ sở gia công; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và sản phẩm xuất khẩu” đến Chi Cục Hải quan Quản Lý Hàng Gia Công tại Tp.HCM hay không?. Nếu có thì quy trình thủ tục tiến hành như thế nào?
Trân trọng. Nam Hoa Corp.
Trả lời:Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, văn bản thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu được tổ chức, cá nhân nộp cho Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục báo cáo quyết toán trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đầu tiên để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
Thủ tục thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu; hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công được hướng dẫn tại Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.
Đề nghị công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *