Thủ tục xuất khẩu xi măng

Tiêu đề:Thủ tục xuất khẩu xi măng.
Hỏi:Chào quý cơ quan Hải quan: Công ty chúng tôi sắp tới có xuất khoảng 20.000 tấn xi măng đi từ Cát Lái-Manila (Philipines). Xin quý Hải quan hướng dẫn thủ tục xuất khẩu cho mặt hàng này? Mặt hàng này chúng tôi có phải xin giấy phép gì không? Xin Hải quan tư vấn mã hs code cũng như thuế suất của mặt hàng này. Xi măng này dùng trong xây dựng (giống như xi măng Hà Tiên). Vì đây là lần đầu công ty chúng tôi xuất đi mặt hàng này, nên nhờ Quý cơ quan Hải quan giúp đỡ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Trân trọng!
Trả lời:Ngày 13/11/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc xuất khẩu xi măng. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng sản phẩm bằng đá không thuộc danh mục cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện. Mặt hàng này Doanh nghiệp được xuất khẩu không cần có ngành nghề, điều kiện kinh doanh phù hợp.
  Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Việc áp mã số do doanh nghiệp tham khảo phân nhóm 2523.
  Thuế xuất khẩu theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, mặt hàng xi măng thuốc phân nhóm 2523 có thuế xuất khẩu 0%.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *