Thủ tục xuất khẩu ủy thác thuốc lá

Tiêu đề:Thủ tục xuất khẩu ủy thác thuốc Lá
Hỏi:Công ty chúng tôi dự định xuất khẩu Ủy thác thuốc lá điếu nhẵn hiệu Romantic cho nhà Máy thuốc lá Thanh hóa. Công ty chúng tôi có các giấy tờ sau. 1. Hợp đồng ngoại thương, hóa đơ thương mại, Phiếu đóng gói hàng hóa 2. Hợp đồng Ủy thác xuất khẩu thuốc lá 3. Giấy phép phân phối thuốc lá đứng tên công ty tôi (Công ty TNHH Vinh toàn thắng) 4. Giấy phép sản xuất thuốc lá của nhà máy thuốc lá Thanh Hóa 5. Giấy đăng ký sở hữu trí tuệ của nhà mày thuốc lá Thanh hóa Tôi xin hỏi có các giấy tờ trên đã đủ điều kiện để xuất khẩu chưa? Có cần giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu của người mua hàng đứng trên hợp đồng ngoại Thương nữa không? Tôi xin cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
  – Căn cứ khoản 3a Điều 30 Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, theo đó: Thương nhân được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được xuất khẩu sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Trường hợp thương nhân nhận ủy thác xuất khẩu sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp từ thương nhân có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá thì thương nhân nhận ủy thác xuất khẩu phải có một trong ba loại giấy phép trên.
Việc giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu nếu mang những yếu tố thuộc đối tượng bảo hộ sở hữu trí tuệ thì doanh nghiệp phải tuân thủ theo pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
 
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *