Thủ tục xuất khẩu Than Gáo Dừa – Sang Hàn Quốc

Tiêu đề:Hỏi Thủ tục xuất khẩu Than Gáo Dừa – Sang Hàn Quốc
Hỏi:Chào Cục Hải Quan TPHCM Cty e muốn xuất khẩu mặt hàng Than Gáo Dừa – (Mã HS : 4402.90.10) – Xuất cảng Cát Lái Nước nhập khẩu : Hàn Quốc Xin nhờ Cơ quan tư vấn giúp thủ tục xuất khẩu mặt hàng này có yêu cầu gì không ? Có cần đăng kí kiểm tra / hay xin giấy phép cho mặt hàng này ko ? Em cám ơn
Trả lời:Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm xuất hay hàng xuất khẩu có điều kiện. Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *