Thủ tục xuất khẩu rác thải điện tử

Tiêu đề:Thủ tục xuất khẩu rác thải điện tử
Hỏi:Kinh gui anh chi. Hien tai ben Em ( lan dau) dang muon xuat lo hang rac thai dien tu ( ma hang hoa theo EU list of wastes: 160215). Vay Em can phai lam nhung thu tuc gi? Ben em da ky hop dong xuat voi don vi xu ly ( tai BI ) va Ho co yeu cau ben em cung cap ma so HQ ( code EORI ci do). Cho em hoi ma code la ma code gi tai Viet Nam và Em phai dang ky o dau?. Xin cam on!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Mặt hàng rác thải điện tử xuất khẩu có mã EC 160215 thuộc danh mục chi tiết của các CTNH và chất thải có khả năng là CTNH theo Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. Khi xuất khẩu chất thải nguy hại (CTNH) phải có giấy phép của Tổng cục Môi trường theo quy định tại khoản 10 Điều 25 Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường
Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với Tổng cục Môi trường, Doanh nghiệp có thể tìm hiểu nội dung văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *