Thủ tục xuất khẩu phế liệu gỗ ván ép MDF

Tiêu đề:Thủ tục xuất khẩu phế liệu gỗ ván ép MDF
Hỏi:Qúy Hải Quan cho em hỏi về thủ tục xuất khẩu phế liệu gỗ ván ép MDF sang Trung Quốc (tức là xuất khẩu mảnh vụn thừa của gỗ ván ép MDF) thì thủ tục như thế nào?
Mặt hàng này có được xuất khẩu bình thường không và có phải chịu thuế xuất khẩu hay kiểm dịch trước khi xuất không ạ . Mảnh vụn thừa này công ty em mua từ các DN sản xuất gỗ ván ép MDF.
Mong nhận được câu trả lời sớm từ quý Hải quan.
Em xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Mặt hàng phế liệu gỗ ván ép xuất khẩu có mã EC 030104 thuộc danh mục chi tiết của các CTNH và chất thải có khả năng là CTNH theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. Khi xuất khẩu chất thải nguy hại (CTNH) phải có giấy phép của Tổng cục Môi trường theo quy định tại  Điều 23 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và Môi trườngHàng xuất khẩu chỉ kiểm dịch khi nước nhập khẩu có yêu cầu hoặc có thể hiện trên hợp đồng xuất khẩu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *