Thủ tục xuất khẩu Mặt hàng Nông Sản ( Mỡ Cá)

Tiêu đề:Thủ tục xuất khẩu Mặt hàng Nông Sản ( Mỡ Cá)
Hỏi:Hiện công ty mình đang là công ty thương mại, do có một vài khách hàng có nhu cầu mua hàng nhưng ở nước ngoài vì thế Công Ty mình phải làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa. Nhưng mình không biết thủ tục đăng ký như thế nào và trình tự ra sao? hỏi chi cục thuế thì họ bảo phải hỏi chi Cục hải quan mới biết. Mong nhận được sự hướng dẫn từ chi cục Hải Quan. Trân trọng!
Trả lời:      Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến thủ tục hải quan xuất khẩu mặt hàng mỡ Cá. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
      Đề nghị nghị Doanh nghiệp liên hệ với Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) để được hướng dẫn cụ thể về chính sách mặt hàng khi xuất khẩu loại hàng hóa này. Thủ tục Hải quan hiện hành thực hiện theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
      Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *