Thủ tục xuất khẩu ly nhựa cho đối tác nước ngoài

Tiêu đề:Hỏi thủ tục xuất khẩu ly nhựa cho đối tác nước ngoài
Hỏi:Công ty chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty được cấp có nội dung:” Sản xuất sản phẩm từ nhựa chi tiết: sản xuất bao bì, ly nhựa” (mã ngành 2220). Như vậy, căn cứ theo nội dung giấy phép này thì công ty chúng tôi có được quyền xuất khẩu mặt hàng ly nhựa cho đối tác nước ngoài không. Sản phẩm xuất khẩu của chúng tôi có 02 loại: – Ly nhựa chưa in hình, in chữ – Ly nhựa đã in hình, in chữ theo yêu cầu RIÊNG của khách hàng Thủ tục xuất khẩu đối với mặt hàng nêu trên có phải xin giấy phép gì không? Rất mong nhận được hướng dẫn tư vấn của quý Cục Hải quan TPHCM
Trả lời:Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm xuất hay hàng xuất khẩu có điều kiện. Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính. Tuy nhiên, nếu mặt hàng của doanh nghiệp chứa, mang những yếu tố thuộc đối tượng bảo hộ sở hữu trí tuệ thì doanh nghiệp phải tuân thủ theo pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *