Thủ tục xuất khẩu hàng hóa đi Philippine

Tiêu đề:Thủ tục xuất khẩu hàng hóa đi Philippine
Hỏi:Công ty chúng tôi muốn xuất hàng là sản phẩm “màng nhôm có in nội dung trên màng” đi Philippine, vậy chúng tôi phải chuẩn bị các thụ tục gì để có thể xuất hàng. Vui lòng liệt kê chi tiết. Cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Về thủ tục hải quan:
+ Căn cứ điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
+ Căn cứ điều 8 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ tài Chính quy định thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
2. Về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
+ Căn cứ Nghị Định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động mua, bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
Theo đó Doanh nghiệp có thể xuất khẩu mặt hàng trên theo loại hình xuất kinh doanh theo hợp đồng mua bán và làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi xuất khẩu hàng hóa
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *