Thủ tục xử lý hàng hoá chưa thông quan

Tiêu đề:Thủ tục xử lý hàng hoá chưa thông quan
Hỏi:Chào anh/chị, nhờ anh/chị tư vấn giúp Nghi : Đầu tháng 6 bên Nghi có nhập lô hàng xe gắn máy bên TQ, gồm 10 chiếc, do lần đầu tiên nhập khẩu chưa nắm rõ về vấn đề kiểm tra khí thải và chất lượng xe gắn máy nên hiện tại không đủ tài chính để đưa xe đi kiểm định.Do công ty mới thành lập năm nay chưa có hoạt động gì mà gặp phải tình trạng như vậy, thật sự là Không còn chi phí để thanh toán. Hiện tại công ty đã đưa hàng về kho để tạm giữ và hàng đã được niêm phong. Kính mong anh/chị có thể sớm cho em hướng giải quyết để xử lý lô hàng này…
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2016:
– Điều 16: quy định về Hồ sơ Hải quan;
– Điều 32: quy định về việc đưa hàng về bảo quản;
– Điều 34: quy định về việc thông quan hàng hóa.
Đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, khi được cho phép mang hàng về bảo quản, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc vận chuyển, bảo quản nguyên trạng hàng hóa cho đến khi có kết luận kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu và cơ quan Hải quan quyết định thông quan.
Cơ quan Hải quan chỉ thông quan khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định và có một trong các chứng từ sau:
– Giấy thông báo miễn kiểm tra chuyên ngành.
– Kết quả kiểm tra chuyên ngành đáp ứng yêu cầu quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.
– Kết luận của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với lô hàng được phép nhập khẩu.
Do đó doanh nghiệp phải có trách nhiệm xuất trình hàng hóa cho cơ quan kiểm tra chuyên ngành để kiểm tra và ra thông báo kết luận kiểm tra. Căn cứ kết quả kiểm tra chuyên ngành của cơ quan kiểm tra chuyên ngành, cơ quan Hải quan sẽ xem xét giải quyết các bước thủ tục tiếp theo theo quy định.
Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *