Thủ tục xin mã địa điểm lưu kho đóng hàng tại nhà cung cấp

Tiêu đề:Thủ tục xin mã địa điểm lưu kho đóng hàng tại nhà cung cấp
Hỏi:Công ty xuất khẩu là công ty có trụ sở tại Hà Nội lĩnh vực mua bán trương mại, vì vậy công ty mua hàng hóa từ các DNTN sản xuất, và tập kết, đóng hàng vào container tại kho của 1 hoặc nhiều địa điểm khác nhau tại các tỉnh của các nhà cung cấp (DNTN, hộ cá thể), sau đó vận chuyển đến các cảng/ cửa khẩu để xuất khẩu ra nước ngoài. Theo thông tư 22/2014/TT-BTC và công văn 3925/BTC-TCHQ, về việc tập kết hàng hóa tại kho bãi phải được cơ quan hải quan cấp mã địa điểm lưu giữ hàng hóa chờ thông quan dự kiến theo công văn 4351/TCHQ. Trong trường hợp nêu trên công ty xuất khẩu có phải đăng ký mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan hay không ? và nếu có thì thủ tục xin cấp mã địa điểm cho công ty xuất khẩu mua bán hàng hóa đóng hàng tại kho của nhà cung cấp như thế nào ?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Nội dung vướng mắc của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại những văn bản sau :
– Việc tập kết hàng hóa xuất khẩu : Quy định tại công văn số 3925/BTC-TCHQ  ngày 28/3/2014 của Bộ tài chính, công văn 1767/BTC-TCHQ ngày 11/02/2014 của Bộ tài chính.Thủ tục xin cấp mã được quy định tại công văn 4351/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng năm 2014 và công văn 546/GSQL-TH ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Tổng cục Hải quan.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *