Thủ tục xin không trừ lùi giấy phép

Tiêu đề:Hỏi về thủ tục xin không trừ lùi giấy phép
Hỏi:Chào Quý Cơ Quan.
Công ty chúng tôi có nhập lô hàng hoá chất, có xỉn giấy phép nhập khẩu trên cổng thông tin. Khi làm thủ tục hải quan yêu cầu chúng tôi làm công văn gởi cục giám sát quản lý hải quan cam kết không trừ lùi giấy phép. Cơ quan cho tôi hỏi tại sao phải như vậy? Hàng hoá chúng tôi chỉ nhập đúng số lượng trong giấy phép, không cần trừ lùi, mà thủ tục phức tạp quá. Và cho tôi hỏi mẫu công văn đó ra sao? Bộ phận nào tiếp nhận và phản hồi, vì hotline tổng cục không bao giờ gọi được
Trả lời:Liên quan đến vấn đề này Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Hiện nay việc kiểm tra, trừ lùi giấy phép cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia sử dụng cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.
Đối với trường hợp giấy phép cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia sử dụng cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu không có quy định phải làm công văn gửi Cục Giám sát quản lý về hải quan cam kết không trừ lùi giấy phép.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *