Thủ tục xin hoàn tiền thuế nhập khẩu nộp dư

Tiêu đề:Thủ tục xin hoàn tiền thuế nhập khẩu nộp dư
Hỏi:Vừa qua công chúng tôi có nhập lô hàng muối tinh khiết, khi nộp thuế bằng chuyển khoản ngân hàng, tôi làm giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thì bị lệch số tiền (chuyển dư số tiền 180.817.920 đồng) do làm trên form máy tính quên chỉnh lại số tiền. Này muốn làm thủ tục xin khấu trừ số tiền thuế nộp dư ở trên cho lô hàng sau. Thì phải làm sao ? và làm theo những mẫu đơn nào ? Cám ơn Tâm
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Theo trình bày của Doanh nghiệp thì trường hợp của doanh nghiệp là thừa tiền thuế do số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp…. Thủ tục, hồ sơ hòan thuế được qui định tại Điều 26 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính “ Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” .
Đề nghị Doanh nghiệp lập bộ hồ sơ theo qui định, nộp tại cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được giải quyết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *