Thủ tục về xuất khẩu gỗ đã chế biến

Tiêu đề:Thủ tục về xuất khẩu gỗ đã chế biến
Hỏi:Công ty TNHH SX-TM-DV Thiên Thái Mộc có mua gỗ hương xẻ hộp có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào,Campuchia đã qua 2,3 công ty khác mua và bán lại cho Thiên Thái Mộc . Công ty chúng tôi đã sơ chế nhỏ theo quy cách ghế salon . Nay công ty chúng tôi muốn xuất khẩu sang Hong Kong thì 1. Cần những thủ tục gì ? 2.Có cần tờ khai Hải Quan gốc của công ty nhập khẩu ban đầu không ?
Trả lời:        Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc xuất khẩu gỗ hương có nguồn gốc nhập khẩu đã qua sơ chế. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
         1. Về hồ sơ hải quan:
Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc Điều 8, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Ngoài ra, khi làm thủ tục xuất khẩu gỗ, sản phẩm có nguồn gốc gỗ nhập khẩu, Doanh nghiệp phải xuất trình hồ sơ nguồn gốc gỗ theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.
          2. Thủ tục Hải quan:
         Thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính chính quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện.

         Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *