Thủ tục TX-TN sản phẫm ra nươc ngoài để gia công tiếp

Tiêu đề:Thủ tục TX-TN sản phẫm ra nươc ngoài để gia công tiếp
Hỏi:Chúng tôi Nhà máy Sửa chữa & Đóng tàu Saigon, nhập khẩu thép ống loại hình E31, sau đó về hàn kết nối thành cấu kiện, do tại Việt Nam chưa có công nghệ phũ nhựa phía trong ống này , nên chúng tôi thuê phía nước ngoài gia công ,sẽ tạm xuất các cấu kiện này ra nước ngoài để gia công tiếp và sau đó sẽ nhập lại toàn bộ và lắp đặt lên tàu. Xin Ban tư vấn hướng dẫn thủ tục như sau : – Loại hình tờ khai XK – Hàng hóa này có phải chịu thuế NK – Có thể khi xuất khẩu chúng tôi sẽ làm thủ tục 1 lần , nhưng khi NK trỡ lại sẽ làm thủ tục nhiều lần, do phía gia công nước ngoài sẽ giao sản phẫm từng đợt, như vậy có bị vướng thủ tục sau này, mặc dù sẽ nhận lại đầy đủ số lượng đã xuất
Trả lời:Trả lời vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Trường hợp Công ty thuê phía nước ngoài để gia công phủ nhựa phía trong ống thép (do tại Việt Nam chưa có công nghệ phủ nhựa phía trong ống) thuộc loại hình hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài.
1. Thủ tục hải quan:
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài được quy định từ Điều 67 đến Điều 69 Mục 3, Chương III, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại điểm 10 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Căn cứ Khoản 2 Điều 36 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:
“Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu báo cáo quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu.”
Theo quy định trên, đối với loại hình đặt gia công nước ngoài công ty phải thực hiện lập báo cáo quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu. Chi tiết việc lập báo cáo quyết toán đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 10 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính.
2. Loại hình tờ khai:
Căn cứ bảng mã loại hình ban hành kèm theo công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan thì trường hợp Công ty xuất khẩu nguyên liệu, vật tư thuê nước ngoài gia công sử dụng mã loại hình E82 cho tờ khai xuất khẩu. Khi Công ty nhập khẩu lại sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài về Việt Nam sử dụng mã loại hình E41 cho tờ khai nhập khẩu.
3. Chính sách thuế: Chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu, cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động đóng tàu, tàu biển xuất khẩu và hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh đề nghị Công ty căn cứ các quy định tại Điều 11, Điều 17, Điều 30, 31 và Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, ngày 01/9/2016 của Chính phủ để thực hiện Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để Công ty tham khảo và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.”
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *