Thủ tục tờ khai trong khu công nghiệp?

Tiêu đề:Thủ tục tờ khai trong khu công nghiệp?
Hỏi:Công ty chúng tôi 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất màng nhựa được miễn thuế 2 năm. Hiện nay công ty chúng tôi có xuất hàng cho đối tác trong nước nhưng từ năm 2014 đến nay không mở tờ khai tại chỗ, khách nhận hàng nhưng chỉ dụng công ty mẹ ở nước ngoài thanh toán cho công ty chúng tôi, đến nay chúng tôi xin mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ cho tất cả số lượng hàng hoá đã giao từ năm 2014 đến nay có được không?
Trân trọng cảm ơn! Isee Vietnam
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 5 và Khoản 6 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính:
5. Thủ tục hải quan
a) Trách nhiệm của người xuất khẩu:
a.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;
a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định;
a.3) Giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan.

6. Trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên và các đối tác mua bán hàng hóa với doanh nghiệp ưu tiên; doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan và đối tác mua bán hàng hóa cũng là doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được giao nhận nhiều lần trong một thời hạn nhất định theo một hợp đồng/đơn hàng với cùng người mua hoặc người bán thì được giao nhận hàng hóa trước, khai hải quan sau. Việc khai hải quan được thực hiện trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện việc giao nhận hàng hóa…
Như vậy, việc Công ty xin mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ cho tất cả số lượng hàng hóa mà Công ty đã giao cho đối tác từ năm 2014 đến nay là không đúng với quy định nêu trên nên không thực hiện được.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để Công ty được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *