Thủ tục, thuế xuất khẩu xi măng

Tiêu đề:Thủ tục, thuế xuất khẩu xi măng
Hỏi:Công ty chúng tôi sắp tới có xuất 25.000 tấn xi măng đi từ Cát Lái- Liban. Xin quý Hải quan hướng dẫn thủ tục xuất khẩu cho mặt hàng này? Xin Hải quan tư vấn mã code cũng như thuế suất của mặt hàng này là bao nhiêu %, VAT và thủ tục hoàn VAT Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh!
Trả lời:1/ Mã HS và thuế suất xuất khẩu :
Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Khi phân loại hàng hoá phải căn cứ hồ sơ Hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi mã số, của hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam”;
Căn cứ điểm 2 Điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ:  “.. Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Căn cứ Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Căn cứ Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP.
       Căn cứ nội dung nhóm 25.23 “xi măng pooc lăng, xi măng nhôm, xi măng xỉ ( xốp), xi măng super sulphat và xi măng chịu nước( xi măng thủy lực ) tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke”.
      Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2017 nhóm 25.23 :
“Xi măng Portland thu được bằng cách đốt đá vôi ở trạng thái tự nhiên, hoặc được trộn nhân tạo với một tỉ lệ đất sét thích hợp. Những nguyên liệu khác như oxit silic, oxit nhôm hoặc các chất có chứa sắt cũng có thể được thêm vào. Kết quả của quá trình nung này là: tạo ra các bán thành phẩm gọi là clỉnker. Các clinker này sau đó được nghiền để sản xuất xi măng Portland, loại xi măng có thể kết hợp với các chât phụ gia và các chât tăng tốc đông cứng đề ỉàm thay đổi các đặc tính đông cứng trong nước. Các loại cơ bản của xi măng Portland là xi măng Portland thông thường, xi măng Portland trung tính và xi măng Portland trắng.  Nhóm này cũng bao gồm xi măng nhôm ôxit, xi măng xỉ, xi măng supersulphate (xỉ lò cao nghiền trộn với chất tăng tốc đông cứng và thạch cao nung), xi mãng puzolan, xi măng Roman, … và các hỗn hợp của các loại xi măng đã nêu ở trên..Xi măng của nhóm này có thể pha màu.”
           Do Doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ thông tin thành phần của hàng hóa nên cơ quan hải quan chưa đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số chính xác cho mặt hàng xi măng. Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các quy định nêu trên, căn cứ thực tế hàng hóa xuất khẩu để phân loại , áp mã số phù hợp. Trường hợp cần thiết , doanh nghiệp liên hệ trực tiếp vơí cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
          Thuế suất xuất khẩu của mặt hàng xi măng là 0%.
2/ Thuế GTGT và Thủ tục hoàn thuế GTGT:
Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính thì mặt hàng xi măng  xuất khẩu có thuế suất thuế GTGT là 0%. 
        Căn cứ quy định tại chương III Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính thì việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế địa phương, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn.
3/ Thủ tục xuất khẩu mặt hàng xi măng :
Theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ thì mặt hàng xi măng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện.
Hồ sơ thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
   Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn để Quý Công ty được biết.
Loại hình:Hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *