Thủ tục, thuế tạm nhập, tái xuất hàng đi thuê

Tiêu đề:Thủ tục, thuế tạm nhập, tái xuất hàng đi thuê
Hỏi:Xin Cục Hải quan Tp.HCM cho tôi hỏi về trường hợp sau: Công ty tôi sắp tới có thuê một hệ thống máy chủ (server) để làm dự án cho đối tác (thuê của một công ty nước ngoài, thời gian 10 năm), sẽ mở tờ khai tại sân bay Tân Sơn Nhất, theo hình thức tạm nhập tái xuất (hết thời gian thuê sẽ tái xuất). Xin cho tôi hỏi thủ tục khai báo khi tạm nhập và khi tái xuất yêu cầu những chứng từ gì (chúng tôi có hợp đồng thuê), và sẽ phải chịu những loại thuế gì?. Tôi có đọc luật thuế XNK thì loại hình TN TX được miễn thuế NK và GTGT, không biết có đúng trong trường hợp này không? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Phúc đáp vướng mắc của Doanh nghiệp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn mẫu tạm nhập, tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án thử nghiệm thực hiện theo Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
– Chính sách thuế thực hiện theo Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.
– Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu- nhập khẩu: trường hợp hàng hóa tạm nhập, tái xuất thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu thì phải có giấy phép của Bộ Công thương.
Công ty có thể nghiên cứu kỹ quy định nói trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *