Thủ tục thông quan kiếm trưng bày

Tiêu đề:Thủ tục thông quan là kiếm trưng bày.
Hỏi:Tôi có mua một cây kiếm để trưng bày, xin hỏi Quý cơ quan loại hàng này có bị cấm nhập khẩu? Nếu không cấm tôi cần làm thủ tục gì thêm để thông quan không? Xin cảm ơn.
Trả lời:Ngày 16/10/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Ông thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu kiếm trưng bay. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 thì: “Vũ khí là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất, bao gồm: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự.” trong đó “Vũ khí thô sơ là vũ khí có cấu tạo, nguyên lý hoạt động đơn giản và được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, bao gồm: dao găm, kiếm, giáo, mác, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu.”
Căn cứ điểm 1 phần II Phụ lục I danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu Ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ thì mặt hàng Vũ khí thuộc diện cấm nhập khẩu.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *