Thủ tục thay đổi tên công ty,con dấu, MST, điều chỉnh giấy phép đầu tư

Tiêu đề:Thủ tục thay đổi tên công ty,con dấu ,mã số thuế,điều chỉnh giấy phép đầu tư mà không thay đổi lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
Hỏi:Kính chào Anh,Chi tổ tư vấn. Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và đang hoạt động nhập khẩu các thiết bị phục vụ vụ dự án,và được cấp danh mục Nk tạo TSCĐ do chi cục Hải Quan Đầu Tư TP,Hồ Chí Minh cấp.Nhưng do qui mô mở rộng dự án nên công ty đã xin điều chỉnh giấy phép đầu tư và thay đổi tên công ty cho phù hợp với chức năng hoạt động của dự án mở rộng mà không thay đổi lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Vì vậy kính nhờ Anh ,Chị tư vấn qui trình điều chỉnh thông tin công ty ở Chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư và ở Cục hải quan TP,Hồ Chí Minh cũng như trên hệ thống Vnaccs thông quan điện tử. Rất mong sự phản hồi của quí Anh,Chị. Xin cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ khoản 5 điều 22, Điều 23 Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về Đăng ký thuế, theo đó, thông tin về đối tượng nộp thuế cơ quan Hải quan nhận từ Tổng cục Thuế. Dữ liệu này có giá trị làm thủ tục hải quan trên toàn quốc.
Nếu doanh nghiệp muốn thay đổi tên thì liên hệ với Chi cục Thuế, nơi đăng ký thông tin MST. Sau khi thay đổi, dữ liệu này sẽ tự động cập nhật vào hệ thống của Hải quan.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *