Thủ tục thay đổi loại hình nhập khẩu

Tiêu đề:Thủ tục thay đổi loại hình nhập khẩu
Hỏi:Công ty tôi có ký hợp đồng mua hàng với công ty của Hàn Quốc. Nhà máy của họ ở Trung quốc chuyển hàng về cho chúng tôi qua DHL. Tuy nhiên họ ghi người nhận là tên Giám đốc công ty, thiếu tên công ty của tôi trên AWB. Khi hàng về VN, DHL thấy tên cá nhân trên AWB, đã tự khai phi mậu dịch mà không thông báo cho tôi. Khi tời khai được thông quan, DHL mới thông báo tôi lên đóng thuế để nhận hàng. Tôi có thông báo đến DHL và Chi cục hải quan về tình trạng lô hàng của tôi. Tôi chưa đóng thuế và cũng chưa nhận hàng từ DHL. Hàng vẫn đang chịu sự giám sát của Hải quan. Tôi muốn xin huỷ tờ khai phi mậu dịch và chỉnh sửa thông tin người nhận là công ty để khai với hình thức mậu dịch thì cần là những thủ tục gì? Xin trân trọng cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Theo qui định tại điểm 1.3.2 điều 6 phần II Thông tư 100/2010/TT-BTC ngày 9/7/2010 thì Doanh nghiệp( công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT) sẽ thay mặt chủ hàng trực tiếp làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu( trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự), chịu trách nhiệm thực hiện chính sách về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế, lệ phí, thu khác và các quyền, nghĩa vụ của chủ hàng theo qui định của pháp luật.
Trong trường hợp cụ thể của công ty, người nhận hàng trên bản lược khai hàng hóa là tên giám đốc công ty  nên công ty DHL thay mặt chủ hàng khai báo với cơ quan hải quan là đúng qui định. Trường hợp công ty có yêu cầu chỉnh sửa thông tin trên bản lược khai hàng hóa thành người nhận hàng là công ty đề nghị liên hệ với công ty DHL để yêu cầu người gửi hàng chỉnh sửa lại thông tin theo điều 16 Luật bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010.
Về thủ tục hủy tờ khai, công ty nghiên cứu điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính.
Để thực hiện khai hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS công ty cần lưu ý 4 bước cơ bản: đăng ký sử dụng chữ ký số, đăng ký sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS, tải và cài đặt phần mềm đầu cuối, sử dụng phần mềm đầu cuối để thực hiện khai hải quan.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *