Thủ tục thanh khoản theo hình thức sản xuất xuất khẩu khác chi cục Hải Quan

Tiêu đề:Thủ tục thanh khoản theo hình thức Sản Xuất Xuất Khẩu khác chi cục Hải Quan
Hỏi:Doanh nghiệp chúng tôi có nhập khẩu Nguyên Phụ Liệu (NPL) theo hình thức E31 tại Chi cục Hải Quan Cửa Việt-Quảng Trị. Sau đó, Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm có sử dụng NPL nhập khẩu theo hình thức E62 tại các chi cục Hải Quan Cát Lái/ICD Phước Long/VICT – Cảng Hồ Chí Minh. Vậy,
1. Trường hợp này, Doanh nghiệp có được phép xuất khẩu sản phẩm (có sử dụng NPL nhập khẩu theo loại hình SXXK) tại tất cả các Chi cục Hải Quan khác hay chỉ được xuất khẩu sản phẩm tại Chi cục Hải Quan Cửa Việt-Quảng Trị?
2. Nếu được phép, thì thủ tục/quy trình/thời gian để thanh khoản các Tờ Khai Xuất Khẩu loại hình E62 & Tờ Khai Nhập Khẩu E31 như thế nào? Doanh nghiệp kính mong quý Cục hỗ trợ giải đáp. Trân trọng cám ơn!
Trả lời:Trả lời vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
1. Địa điểm làm thủ tục hải quan:
Căn cứ Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
“1. Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu:
a) Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại 01 Chi cục Hải quan sau đây:
a.1) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;
a.2) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;
a.3) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

2. Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu:

a) Đối với hàng hóa là sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện;
…”

Theo căn cứ nêu trên, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm sản xuất xuất khẩu thì được lựa chọn địa điểm làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan thuận tiện cho việc xuất khẩu.
2. Báo cáo quyết toán:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ: “Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu báo cáo quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu.”
Chi tiết việc lập báo cáo quyết toán thực hiện theo Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1171/TCHQ-GSQL ngày 17/02/2016, công văn số 1501/TCHQ-GSQL và công văn số 811/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2017.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để Công ty tham khảo và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *