Thủ tục tạm nhập tái xuất

Tiêu đề:Thủ tục tạm nhập tái xuất
Hỏi:Kính chào Quý Cơ Quan Hải Quan!
Chúng tôi là Công Ty TNHH MTV Vải Phụ Liệu Thái Bình (Công ty tư nhân Việt Nam). Chúng tôi chuyên nhập khẩu phụ liệu may mặc như keo dựng vải, vải lót áo jacket taffeta 190T…mới 100% (Phân lại hàng hóa HS code 56039200 và 59039000 và 60069000) và không thuộc danh mục hàng hóa cấm, tạm ngưng làm thủ tục kinh doanh tạm nhập tái xuất theo Thông tư 05/2014/BTC.
Chúng tôi xin cơ quan hải quan giải đáp thắc mắc là chúng tôi có thể đăng ký tờ khai kinh doanh tạm nhập tái xuất (G11) và tái xuất (G21) – nhưng theo loại hình xuất tại chỗ, bán cho thương nhận nước ngoài nhưng giao hàng tại nhà máy gia công của họ tại Việt Nam được không?
Kính mong Quý Cơ Quan Hải Quan tư vấn, hướng dẫn thủ tục. Chúng tôi chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe Quý Cơ Quan Hải Quan!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ  khoản 5 Điều 11 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định đối với tạm nhập-tái xuất hàng hóa: “Hàng hóa tạm nhập, tái xuất phải làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu vào Việt Nam và chịu sự giám sát của Hải quan cho tới khi thực xuất ra khỏi Việt Nam”.
Căn cứ điểm a khoản 8 Điều 11 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định:
a) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất được tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo quy định của pháp luật.
Việc tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu, địa điểm khác thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ khoản 1 Điều 29 Luật Thương mại quy định: “Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam”.
Vì vậy, trường hợp công ty nêu không đáp ứng quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.
Đề nghị Quý doanh nghiệp nghiên cứu kỹ quy định về thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *