Thủ Tục Tạm Nhập Tái Xuất Phương Tiện Bay Không Người Lái

Tiêu đề:Thủ Tục Tạm Nhập Tái Xuất Phương Tiện Bay Không Người Lái
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan hải quan Săp tới, công ty chúng tôi sẽ nhập 1 thiết bị bay UAV điều khiển bằng tay từ nước ngoài về để khảo sát công trình trong vòng 1 tháng rồi xuất trả. Vì vậy chúng tôi muốn hỏi về thủ tục tạm nhập tái xuất cho loại hình này.Kính mong quý cơ quan hướng dẫn và giúp đỡ.
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ quy định các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ chỉ được cấp phép sau khi đã có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
– Thủ tục tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết để nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *