Thủ tục Tạm nhập tái xuất, gia công cho Công Ty nước ngoài.

Tiêu đề:Thủ tục Tạm nhập tái xuất, gia công cho Công Ty nước ngoài.
Hỏi:Kính Gửi; Chi cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh. Hiện tại công ty chúng tôi có 1 DN nước ngoài yêu cầu, gia công giấy từ cuộn ra tờ và xuất trở lại cho DN này. vậy theo hình thức này có phải là hình thức: Tạm Nhập Tái Xuất _ Gia công Chúng tôi phải làm những thủ tục nào để tiến hành TNTX được?? Cảm ơn
Trả lời:Căn cứ Điều 178 và Điều 29 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, định nghĩa hình thức tạm nhập tái xuất hàng hóa và hình thức gia công hàng hóa như sau:
– Tạm nhập tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam.
– Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.
Hình thức tạm nhập tái xuất hàng hóa được hướng dẫn chi tiết tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
Hình thức gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài được hướng dẫn tại chương 6 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.
Đề nghị Quý công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *