Thủ tục nhập khẩu

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu
Hỏi:Công ty tôi đã có phiếu tiếp nhận loại A, vậy khi nhập hàng có cần thêm giấy tờ gì nữa để được thông quan.
Trả lời:Câu hỏi không nêu tên hàng, … nhập khẩu, nên không có cơ sở để trả lời DN.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *