Thủ tục nhập khẩu xe ô tô mới 100% từ Nga và các lọai thuế, phí

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu xe oto mới 100% từ Nga về để xử dụng và các lọai thuế, phí
Hỏi:Tôi muốn mua một xe 7 chỗ dung tích 2.5lit mới 100% từ Nga. Nhờ Cục tư vấn giúp thủ tục và các loại thuế cần nộp cũng như cách tích thuế. Trân trọng cảm ơn.
Trả lời:Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
1. Về thủ tục nhập khẩu xe ô tô mới:
– Về hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan 2014, Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
– Về điều kiện nhập khẩu xe ô tô được quy định tại Điều 14, 15 Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.
2. Về chính sách thuế:
a/. Thuế nhập khẩu:
Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi: Tham khảo Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ;
Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ Liên bang Nga, đáp ứng quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu, có giấy chứng nhận xuất xứ hợp lệ theo quy định tại Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công thương thì áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 137/2016/NĐ-CP ngày 29/9/2016 của Chính phủ.
Cách tính thuế nhập khẩu: tham khảo Điều 5, Điều 6 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/HQ13.
b/. Thuế tiêu thụ đặc biệt:
Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt: Tham khảo Biểu thuế ban hành tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt: Tham khảo Điều 4, Điều 5 Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ.
c/. Thuế giá trị gia tăng:
Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Tham khảo Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam;
Cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng: Tham khảo Điều 4, Điều 5 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Qúi Công ty được biết./.
Trân trọng./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *