Thủ tục nhập khẩu xe mô tô địa hình 04 bánh

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu xe mô tô địa hình 04 bánh
Hỏi:Kinh thưa quý hải quan công ty em muốn nhập xe mô tô địa hình 04 bánh thì thủ tục như thế nào ? để tham khảo hình dung ra xe mô tô địa hình quý cơ quan có thể vào google đánh từ khóa “xe mo to dia hinh 04 banh”
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
  Đối với xe mô tô địa hình 4 bánh thực hiện theo Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn việc nhập khẩu xe phân khối lớn, đề nghị Công ty cung cấp thông tin chi tiết và liên hệ trực tiếp với Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể. Nếu được phép nhập khẩu thì thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 24 Luật Hải quan năm 2014 có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2015.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *