Thủ tục nhập khẩu vỏ sò

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu vỏ sò
Hỏi:Kính thưa quý cơ quan, Công ty em đang nhập vỏ sò đã làm sạch từ Nhật về Việt Nam, thì thủ tục nhập khẩu gồm những giấy tờ gì ?
Trả lời:Ngày 30/01/2015, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của doanh nghiệp thông qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc nhập khẩu vỏ sò đã làm sạch từ Nhật bản về Việt Nam. Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan 2014 có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2015.
Do không nói rõ nhập khẩu mặt hàng vỏ sò đã làm sạch để làm gì? Nên Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không thể hướng dẫn được./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *