Thủ tục nhập khẩu và thông quan hàng hoá mặt hàng hoá chất triethylamine (99,5%)

Tiêu đề:
Thủ tục nhập khẩu và thông quan hàng hoá mặt hàng hoá chất triethylamine (99,5%)
Hỏi:Bên công ty chúng tôi đang muốn nhập khẩu mặt hàng là hoá chất triethylamine (99,5%) công thức hoá học C6H15N,mã CAS 121-44-8, mã hs 29211900. Hiện tại công ty chúng tôi được uỷ thác nhập khẩu từ đơn vị khác.vậy chúng tôi cần xuất trình cho cơ quan hải quan những chứng từ cụ thể là những chứng từ nào,và xin được tư vấn rõ hơn về thủ tục nhập khẩu và thông quan hàng hoá đối với mặt hàng này ! Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !
Trả lời:Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Hồng Đạt
Ngày 23/7/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu hóa chất. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Hiện nay việc nhập khẩu hóa chất được thực hiện theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
Về mặt hàng hóa chất công ty muốn nhập khẩu là chất triethylamine C6H15N, với mã CAS 121-44-8 thuộc Phụ lục V Danh mục hóa chất phải khai báo (Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)
Đề nghị công ty tham khảo Điều 27, Nghị định 113/2017/NĐ-CP để thực hiện việc nhập khẩu theo đúng quy định.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *