Thủ tục nhập khẩu tủ lạnh dạng CKD (tháo rời) từ China về Việt Nam

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu tủ lạnh dạng CKD (tháo rời) từ China về Việt Nam
Hỏi:Kính chào cục hải quan Tp Hồ Chí Minh: Xin hỏi thủ tục nhập khẩu tủ lạnh dạng CKD (tháo rời) từ China về Việt Nam? Xin cảm ơn!
Trả lời:Ngày26/9/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu tủ lạnh thao rời dạng CKD từ Trung Quốc. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Trường hợp hàng hoá mới 100% không thuộc Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện nên công ty có thể nhập khẩu như hàng hoá thông thương khác. Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16 và điểu 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
– Trường hợp hàng hoá đã qua sử dụng:
+ Trường hợp hàng hoá thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương thì cấm nhập khẩu. Đề nghị công ty căn cứ vào mã HS của thực tế hàng hoá nhập khẩu đối chiếu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCT để thực hiện.
+ Trường hợp hàng hoá không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 04/2014/TT-BCT thì  thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, khi nhập khẩu phải thoả mãn điều kiện quy định tại điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16 và điểu 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *