Thủ tục nhập khẩu thuyền cứu hộ

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu thuyền cứu hộ
Hỏi:Kính gửi Cục hải quan, Vui lòng hướng dẫn thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng thuyền cứu hộ (mới). Mã HS 8906 (theo kết quả tra cứu). Mục đích nhập khẩu thương mại. Nơi xuất khẩu là Singapore. Xin cho biết trong trường hợp này, công ty chúng tôi cần làm những thủ tục như thế nào:
– Có phải xin giấy phép nhập khẩu không? Tại nơi đkkd của công ty hay tại cảng nhập khẩu?
– Làm tờ khai hải quan như thế nào?
– Mức thuế nhập khẩu là bao nhiêu?
– Các thủ tục khác?
Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng thuyền cứu hộ không thuộc diện cấm nhập khẩu.
Do nội dung câu hỏi của Công ty không nêu rõ thông số kỹ thuật liên quan đến mặt hàng nhập khẩu, vốn mua tàu thuyền có sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước hay không.
Vì vậy, doanh nghiệp nghiên cứu kỹ quy định tại chương III từ Điều 27 đến điều 35 Nghị định 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; Nghị định 111/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ tài chính ban hành biểu thuế XNK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Theo thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 thì hàng hóa thuộc danh mục có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải, khi nhập khẩu cần phải kiểm định chất lượng theo quy định.
Doanh nghiệp có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *