Thủ tục nhập khẩu thức ăn cho chăn nuôi gia súc

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu thức ăn cho chăn nuôi gia súc
Hỏi:Kính gửi quí cơ quan Hải Quan! Công ty chúng tôi hiện có nhu cầu nhập khẩu hoá chất sodium bicarbonate mã HS code: 2836 3000 dùng cho thức ăn gia súc, và được biết là sẽ được miễn thuế VAT. Vậy nhờ quí cơ quan Hải Quan tư vấn cho biết thủ tục nhập khẩu? giấy tờ cần thiết và cơ quan liên quan để có thể khai tờ khai cũng như việc xuất hoá đơn bán hàng được miễn thuế VAT 10% còn 0%. Trân trọng cám ơn!
Trả lời: Ngày 14/4/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc nhập khẩu hóa chất dùng cho thức ăn gia súc. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Hiện nay, việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi được được quy định cụ thể tại Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015, Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 và Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, theo đó:
1/ Đối với thức ăn chăn nuôi đã có trong Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam, khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân làm thủ tục tại cơ quan hải quan và thực hiện kiểm tra chất lượng theo Chương III Thông tư 66/2011/BNNPTNT. Thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính. 
2/ Đối với thức ăn chăn nuôi chưa có trong Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam khi nhập khẩu phải có quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi, thức ăn gia súc được phép lưu hành tại Việt Nam của Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi và thực hiện kiểm tra chất lượng theo Chương III Thông tư 66/2011/BNNPTNT.3/ Hồ sơ miễn thuế thực hiện theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *