Thủ Tục Nhập Khẩu thép thanh tròn hợp kim

Tiêu đề:Thủ Tục Nhập Khẩu thép thanh tròn hợp kim.
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan ! Công ty tôi dự kiến nhập khẩu 1 lô hàng thép thanh tròn hợp kim ( Đường kính từ 20 trở lên , chiều dài từ 4-6m , có chứa nguyên tố crom 0.3 – 0.4% ) từ Trung Quốc. Kính hỏi Quý Cơ Quan mặt hàng này áp mã nào và thủ tục giấp phép nhập khẩu như thế nào? Xin chân thành cám ơn !
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ quy định tại Thông tư 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công thương đối với mặt hàng thép khi làm thủ tục nhập khẩu, thương nhân phải nộp cho cơ quan Hải quan Giấy phép nhập khẩu tự động đã được Bộ Công Thương xác nhận cùng với bộ hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành và phải tuân thủ các quy định hiện hành.
Cơ quan Hải quan chỉ thông quan hàng hóa khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu cung cấp bản Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *