Thủ tục nhập khẩu tàu hút bùn

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu tàu hút bùn
Hỏi:Cty tôi dự kiến sẽ nhập khẩu về 1 tàu hút bùn, tàu dùng trong dự án nạo vét, hút bùn trên sông. Tàu nhập khẩu là hàng mới 100% (tàu có thể tự vận hành). Nay xin quý cơ quan cho chúng tôi biết về thủ tục nhập khẩu tàu hút bùn cần những giấy tờ nào và mã HS của loại tàu hút bùn trên. Xin chân thành cám ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Về thủ tục hải quan:
– Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại: Hồ sơ được quy định tại Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
– Trường hợp hàng hóa là tàu biển thì thủ tục nhập khẩu tàu biển được quy định tại Điều 35 Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về việc Đăng ký và mua, bán và đóng mới tàu biển và các văn bản hướng dẫn liên quan.
2. Về mã số HS:
– Việc xác định HS của một mặt hàng dựa vào tính chất, thành phần cấu tạo của hàng hóa và thực tế hàng hóa nhập khẩu. Do đó, đề nghị Doanh nghiệp căn cứ vào thực tế tính chất, công dụng, cấu tạo hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp mặt hàng tàu hút bùn, Doanh nghiệp có thể tham khảo mã HS tại chương 89.
3. Về chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu:
– Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
– Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
– Ngoài ra, tàu biển, phương tiện thủy nội địa các loại (trừ các phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011. Hàng hóa thuộc Danh mục này được thực hiện theo nguyên tắc sản phẩm hàng hóa trước khi đưa ra thị trường, hoặc đưa vào khai thác, sử dụng phải được chứng nhận công bố hoặc thử nghiệm, nghiệm thu phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hoặc quy định về quản lý chất lượng tương ứng do Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải để được hướng dẫn về việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hoặc quy định về quản lý chất lượng.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.  Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *