Thủ tục nhập khẩu tàu biển

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu tàu biển
Hỏi:Công ty chúng tôi có kế hoạch mua tàu biển từ nước ngoài. Lúc đầu dự định Công ty CP VTB GLS (là công ty con) đứng ra mua nên đã làm công văn yều cầu Đăng kiểm Việt nam cử cán bộ đi nước ngoài giám định tàu trước khi mua. Sau khi kiểm tra, giam định, Đăng kiểm VN đã phát hành “Bao cáo kiểm tra giám định trước khi mua tàu” để làm cơ sở nhập khẩu với tên khách hàng là Cty CP VTB GLS. Tuy nhiên nay chúng tôi lại thay đổi đơn vị đứng tên trên hợp đồng mua tàu là công ty mẹ (Công ty TNHH DVTV Toàn Cầu).
Đề nghị Quý Cục Hải quan TPHCM vui lòng cho biết: Cty TNHH DVTV Toàn Cầu có thể làm thủ tục hải quan nhập khẩu tàu với “Báo cáo kiểm tra giám định trước khi mua tàu” với tên khách hàng là Cty CP VTB GLS nói trên không? Nếu không được thì có phải làm công văn điều chỉnh thế nào không?
Trân trọng cảm ơn !
Trả lời:Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu
Ngày 02/4/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu tàu biển. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 29 Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ thì “Căn cứ quyết định mua, bán, đóng mới tàu biển; hợp đồng mua, bán, đóng mới tàu biển; biên bản giao nhận tàu biển và văn bản xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu biển của Cục Đăng kiểm Việt Nam sau khi thực hiện kiểm tra lần đầu đối với tàu biển nhập khẩu, cơ quan hải quan có trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tàu biển.”
Căn cứ Thông tư 40/2016/TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành;
Căn cứ các quy định trên thì Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện nội dung công tác đăng kiểm tàu biển. Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều chỉnh lại văn bản cho chính xác để có thể thực hiện thủ tục nhập khẩu tàu biển.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *