Thủ tục nhập khẩu tại chổ đối với tờ khai xuất khẩu tại Chổ đã Giải Phóng Hàng

Tiêu đề:Làm thủ tục nhập khẩu tại chổ đối với tờ khai xuất khẩu tại Chổ đã Giải Phóng Hàng
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TP HCM. Căn cứ theo điểm 4, khoản 58, điều 1 của thông tư 39 qui định: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa xk…..người nhập khẩu tại chổ phải làm thủ tục nhập khẩu. Nhưng do hiện nay , mặt hàng của người xuất khẩu tại chổ thuộc diện ” giải phóng hàng” chờ tham vấn giá trong 30 ngày.
Xin hỏi quý Cục, đối với trường hợp trên, người nhập khẩu tại chổ có thể dùng tờ khai xuất khẩu tại chổ đã được giải phóng hàng để làm thủ tục nhập khẩu và thông quan tờ khai nhập khẩu tại chổ hay không? Hay là phải đợi tờ khai xuất khẩu tại chổ thông quan trong vòng 30 ngày, sau đó mới tiến hành làm thủ tục nhập khẩu tại chổ.
Trân trọng cám ơn và kính chào
Trả lời:Tiêu đề:  Thủ tục  nhập khẩu tại chỗ từ tờ khai xuất đang “giải phóng hàng” chờ xác định trị giá tính thuế.
Phúc đáp vướng mắc của Doanh nghiệp, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ khoản 1 Điều 36 Luật Hải quan:
          “1. Giải phóng hàng hóa là việc cơ quan hải quan cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây;
a)  Hàng hóa đủ điều kiện để được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác định được số thuế chính thức phải nộp;
           b) Người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan.”
Tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trường hợp giải phóng hàng hóa chờ xác định trị giá hải quan trong đó có quy định về trách nhiệm của người khai hải quan.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan chấp thuận cho giải phóng lô hàng (cho phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu trong thời gian chờ tham vấn giá) thì  doanh doanh được phép sử dụng hàng hóa và cam kết thực hiện khai bổ sung thuế  cũng như các quyết định của cơ quan Hải quan liên quan đến tờ khai đó.
Công ty có thể nghiên cứu kỹ các quy định nói trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *