Thủ tục nhập khẩu sản phẩm theo NĐ15/2018

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu sản phẩm theo NĐ15/2018
Hỏi:Kính thưa Hải Quan TP.HCM, Theo Nghị định 15 mới ban hành thì sản phẩm sẽ do nhà sản xuất tự công bố và chịu trách nhiệm. Vậy khi công ty chúng tôi nhập sản phẩm về thì sử dụng Bản tự công bố này thôi hay cần giấy tờ nào tương tự như vậy ạ?
Trả lời:Liên quan đến việc thực hiện các quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, tùy theo loại thực phẩm nhập khẩu mà công ty tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm (chương II, Điều 4 và Điều 5) hoặc thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm (chương III, Điều 6, 7 và Điều 8). Đối với thực phẩm thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm, khi nhập khẩu đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào các quy định tại Điều 16, 17, 18 và 19 Nghị định 15/2018/NĐ-CP để thực hiện đúng quy định.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *