Thủ tục nhập khẩu robot (người máy)

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu robot (người máy)
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải Quan Tp.HCM. Xin hỏi thủ tục khi nhập khẩu Interactive Humanoid Robot (người máy có thể hiểu và tương tác với con người) xuất xứ Nhật Bản, có quy định về giấy phép hay kiểm tra chuyên ngành không?. Nhờ Quý Cục Hải Quan cũng tư vấn giúp HS code của mặt hang này thuộc 8479 hay 9503. Thông tin cơ bản của Robot như sau: – Có thể và tương tác với con người thông qua 4 ngôn ngữ (anh, nhật, pháp, tây ban nha) – Có thể lắng nghe và trò chuyện với con người, cũng như truyền đạt, bày tỏ cảm xúc. – Có khả năng gây chú ý đến mọi người, nhận dạng khuôn mặt,…. – kích thước: cao 121cm*dày 42,5cm*rộng 48,5cm. Trang web tham khảo sản phẩm: WWW.aldebaran.com Rất mong nhận được sự phản hồi từ Quý Cơ Quan.
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Hướng dẫn phân loại áp mã số hàng hóa
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị Định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015; Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Căn cứ chú giải HS 2012;
Căn cứ nội dung Nhóm 8479 “Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác thuộc Chương này”;
Trên cơ sở thông tin của doanh nghiệp cung cấp
Mặt hàng: “Interactive Humanold Robot (người máy có thể hiểu và tương tác với người”  có mã số là: 8479.89.30
Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý trong việc phân loại áp mã số hàng hóa cho  mặt hàng nêu trên, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa thực tế nhập khẩu và thực hiện theo các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về phân loại hàng hóa nêu trên.
2. Hướng dẫn xác định trước mã số
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo tên hàng và mã số hàng hóa Công ty có thể thực hiện quy trình xác định trước mã số như sau:
        – Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
        – Hồ sơ xác định trước quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
3.Về thủ tục:
3.1 Thủ tục hải quan:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
3.2 Chính sách quản lý hàng hóa:
Theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì: Mặt hàng Robot nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hay cấm nhập khẩu có điều kiện và các Thông tư hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP của các Bộ Ngành cũng không đề cập đến mặt hàng này.
Trong trường hợp cần thiết đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *