Thủ tục nhập khẩu phụ gia thực phẩm, nhãn dán in trên áo – quần

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu phụ gia thực phẩm, nhãn dán in trên áo – quần
Hỏi:Công ty tôi muốn nhập khẩu phụ gia thực phẩm về để chế biến thức ăn trong khách sạn của công ty, nhập miếng dán in trên áo quần vừa để in trên áo quần nhân viên và vừa để bán. Vậy, việc nhập khẩu này có cần điều kiện, giấy phép con nào không?
Trả lời:– Liên quan đến việc nhập khẩu phụ gia thực phẩm, đề nghị quý công ty căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu, đối chiếu với Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế ban hành kém theo Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/44/2016 của Bộ Y tế để thực hiện quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm. Cơ quan Hải quan chỉ thông quan mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra an toàn thực phẩm khi doanh nghiệp nộp Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
– Liên quan đến việc nhập khẩu miếng dán in trên áo quần: Do công ty không nêu rõ miếng dán này thể hiện nội dung gì, có liên quan đến nhãn hàng hóa hay không nên cơ quan Hải quan chưa thể hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *